ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530111
รหัส Smis 8 หลัก :  33010092
รหัส Obec 6 หลัก :  530111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านผักบุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Ban Pak Bung school
ที่อยู่ :  หมู่ที่   13   บ้านผักบุ้ง
ตำบล :  จาน
อำเภอ :  กันทรารมย์
จังหวัด :  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :  33130
โทรศัพท์ :  0892842285
โทรสาร :  
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  01/06/2482
อีเมล์ :  monthain2524@gmail.com
เว็บไซต์ : http://pukbung.ssk.in.th/
Facebook :  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป.ศก.๑
กลุ่มโรงเรียน :  ทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     13 กม.