กิจกรรมเยี่ยมชมนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง นำโดยท่านผู้อำนวยการระหงค์  นันตโลหิต และคณะครูกลุ่มบริหารงาน ได้เยี่ยมชม นิเทศภายในสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนและนักเรียน  รูปภาพเพิ่มเติม กดที่นี่