กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายจัดกระบวนการเรียนรู้พื้นที่สุขภาวะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารสาธารณะขับเคลื่อนนิเวศชุมชน ณ โรงเรียนบ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ