กิจกรรมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นางระหงค์  นันตโลหิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเพื่อ วางแผน กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ต่อไป…