บุญมหาสังฆทาน วัดบ้านผักบุ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นำโดย ท่านผู้อำนวยการระหงค์ นันตโลหิต ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ณ วัดบ้านผักบุ้ง และได้นำนักเรียนร่วมช่วยงานในงานบุญครั้งนี้ด้วย รูปภาพเพิ่มเติม